Lage Landen Bewindvoering

Wij zorgen er voor dat uw financiële situatie weer onder controle is

Inkomensbeheer

Bij inkomensbeheer worden uw inkomsten en vaste lasten door de bewindvoerder beheerd.
Iedereen kan hiervoor in aanmerking komen.

Beschermingsbewind

Hoofdtaak van een bewindvoerder die beschermingsbewind uitoefent, is het beheren en beschermen van
het vermogen van de cliënt.

Bewindvoering

Bewindvoering is bedoeld voor mensen die door verschillende omstandigheden tijdelijk of
blijvend niet in staat zijn om hun financiële belangen te behartigen

Lage Landen Bewindvoering

Wij zijn een landelijk opererend bewindvoerderskantoor met multidisciplinaire achtergrond, die
haar diensten in diverse talen verleent. Dit zorgt voor een persoonlijke benadering en laagdrempleligheid.
Ons team bestaat uit juristen, fiscalisten en financieel-administratieve medewerkers.

Neem contact op via e-mail of telefoon

Wij zijn van Maandag t/m Vrijdag bereikbaar op 085-0160404 en 06-36500051 en tevens via info@llbewindvoering.nl

Vrijblijvend gesprek

Wij vinden een goede samenwerking erg belangrijk om uw belangen optimaal te kunnen behartigen. Een persoonlijke kennismaking is de beste manier om goed van start te gaan.

Samenwerking met diverse instanties

Door onze jarenlange samenwerking met diverse instanties, weten wij als geen ander hoe de persoonlijke en financiële belangen behartigd moeten worden.

Voor mijn moeder was ik op zoek naar een betrouwbare bewindvoerder.

Bij Lage Landen Bewindvoering was ik aan het juiste adres

Visie

Een persoonlijke benadering vinden wij belangrijk. Schulden kunnen de participatie…

Werkwijze Bewindvoering

Na onderbewindstelling door de Rechtbank wordt al uw administratie aangeschreven door uw bewindvoerder.

Wat doet een bewindvoerder

Alle diensten die wij als uw bewindvoerder voor u uitvoeren, staan hier beschreven..

Klachten

Het kan natuurlijk voorkomen dat u niet tevreden bent over uw bewindvoerder . U kunt dan een officiële klacht indienen. Dat doet u door een klachtenformulier bij ons op te vragen, deze in te vullen en weer terug te sturen.
Als wij het formulier hebben ontvangen, zullen wij er zo snel mogelijk voor zorgen dat uw klacht ook
daadwerkelijk wordt behandeld.