Tarieven

Tarieven van bewindvoering

De tarieven van bewindvoering zijn wettelijk vastgelegd door het Landelijke Overleg Voorzitters Civiele en kantonsectoren (LOVCK) en de Staatssecretaris. Hier wijken wij niet van af. Zodoende weet u waar u aan toe bent.

Voor een uitgebreider uitleg

Neem snel contact met ons op. Wij zijn bereid om u snel te helpen.

In detail…

Reguliere kosten
1 persoon:
·     Aanvang werkzaamheden € 676,39 eenmalig
·     Aanvang werkzaamheden na budgetbeheer € 506,99 eenmalig
·     Standaard beloning € 119,69 maandelijks
·     Beloning dossier problematische schulden € 154,88 maandelijks
(Echt)paar:
·     Aanvang werkzaamheden € 810,70 eenmalig
·     Aanvang werkzaamheden na budgetbeheer € 607,42 eenmalig
·     Standaard beloning € 143,58 maandelijks
·     Beloning dossier problematische schulden (1 persoon) € 164,66 maandelijks
·     Beloning dossier problematische schulden (2 personen) € 185,73 maandelijks
Standaard extra kosten:
·     Beheer Persoons Gebonden Budget € 623,83 eenmalig
·     Verhuizing/verkoop/ontruiming van een woning € 422,29 eenmalig
·     Opmaken eindrekening en verantwoording € 254,10 eenmalig
·     Opmaken eindrekening en verantwoording paar € 304,92 eenmalig
Eventuele extra kosten
·     Uurloon voor extra werkzaamheden € 84,46
Vanaf 1 januari 2015 geldt een nieuwe tariefstructuur voor curatele, bewindvoering en mentorschap. Deze is door Staatssecretaris Teeven (Veiligheid en Justitie) vastgesteld en op 11 november 2014 gepubliceerd in de Staatscourant
Bijzondere bijstand
Afhankelijk van uw situatie en uw inkomen, kunt u in aanmerking komen voor bijzondere bijstand voor de kosten van het bewind (met uitzondering van de bankkosten en de extra uren voor het beheren van het PGB).
Bovenstaande kosten worden dan geheel of gedeeltelijk vergoed. Mocht u aan de voorwaarden voldoen, dan vragen wij deze bijzondere bijstand voor u aan. Voor deze aanvraag berekenen we geen extra kosten.
U vindt deze tarieven ook terug in de Aanbevelingen meerderjarigenbewind van het LOVK.