Werkwijze

Lage Landen Bewindvoering

Na onderbewindstelling door de Rechtbank wordt al uw administratie aangeschreven door uw bewindvoerder.

Dit betekent dat alle organisaties waar u mee te maken heeft op de hoogte worden gesteld van uw onderbewindstelling. Dit zijn onder andere organisaties betreffende uw inkomen, vaste lasten en eventuele schulden. Elke organisatie die wordt aangeschreven zal worden verzocht om Lage Landen Bewindvoering als correspondentieadres op te voeren. In de loop van de tijd krijgt u geen post meer thuis van deze organisaties. Persoonlijke post blijft u wel thuis ontvangen.

Lage Landen Bewindvoering zal 3 rekeningen voor u openen:

  • Leefgeld rekening: U krijgt een eigen bankrekening, waar wekelijks leefgeld op wordt gestort.
  • Lopende rekening: Daarnaast krijgt u een lopende rekening, waar uw inkomen op binnen komt en uw vaste lasten vanaf worden gehaald.
  • Spaarrekening: Naast de leefgeld rekening en de lopende rekening, krijgt u ook een spaarrekening. Indien mogelijk zal er voor u worden gespaard.

Het beheer van de lopende rekening en de spaarrekening is in handen van uw bewindvoerder. Over de leefgeld rekening kunt u zelf beschikken. Bankafschriften van de drie rekeningen gaan rechtstreeks naar uw bewindvoerder. De bankafschriften van uw leefgeld rekening en de lopende rekening krijgt u eenmaal per maand thuis gestuurd.
Zodra uw inkomen bij Lage Landen Bewindvoering op de lopende rekening binnen komt, zal uw bewindvoerder een budgetplan voor u opstellen. In dit budgetplan worden uw inkomsten en vaste lasten geïnventariseerd. Daarnaast zal uw bewindvoerder contact met u opnemen en de hoogte van uw leefgeld met u bespreken en afspraken met u maken rondom het leefgeld.