Onze Visie

Lage Landen Bewindvoering

Een persoonlijke benadering vinden wij belangrijk.

Schulden kunnen de participatie van mensen negatief beïnvloeden omdat financiële zekerheid een basale levensbehoefte is dat van invloed kan zijn op verschillende leefgebieden. Hierdoor is onze visie dat er niet alleen aandacht dient te zijn voor het oplossen van de financiële problemen, maar ook voor eventuele omstandigheden die op enigerlei wijze in verband kunnen staan met de financiële problemen van een cliënt. Het kan daarbij bijvoorbeeld gaan om psychosociale factoren, relatieproblemen, de woonsituatie, de gezondheid, de verslaving of de gezinssituatie.