Inkomensbeheer

Over inkomensbeheer

Bij inkomensbeheer worden uw inkomsten en vaste lasten door Lage Landen Bewindvoering beheerd.
Iedereen kan hiervoor in aanmerking komen.

Hoe werkt het?

Lage Landen Bewindvoering zal uw gehele inkomen gaan ontvangen. Dit inkomen komt op een speciaal rekeningnummer dat voor u is geopend. U ontvangt hier geen bankpas van. Vanaf deze rekening zal Lage Landen Bewindvoering uw inkomen gaan beheren en al uw vaste lasten gaan betalen.

Voor een uitgebreider uitleg

Neem snel contact met ons op. Wij zijn bereid om u snel te helpen.

In detail…

Samen met u zal er een budgetplan opgesteld worden. Aan de hand van dit budgetplan zullen de betalingen plaatsvinden. In dit budgetplan wordt ook vastgesteld welk bedrag u wekelijks of maandelijks op uw eigen rekening gaat ontvangen.

De kosten die verbonden zijn aan inkomensbeheer verschillen per gemeente. Veel gemeenten verlenen voor de kosten van inkomensbeheer bijzondere bijstand. Wanneer Lage Landen Bewindvoering een complete aanmelding ontvangt, wordt er een budgetplan opgesteld worden. Een complete aanmelding houdt in dat alle benodigde stukken die op het aanmeldformulier staan, meegezonden zijn. Wanneer er stukken ontbreken, zal u schriftelijk verzocht worden deze alsnog aan te leveren. Als wij voor u een budgetplan opgesteld hebben, zullen wij deze samen met de overeenkomst en machtigingen naar u versturen. In het budgetplan staan al uw vaste lasten, huishoudgeld (datgene wat u op uw eigen rekening zal gaan ontvangen) en reserveringen. De reserveringen hebben verschillende doeleinden, zo kan er gereserveerd worden voor eventuele schuldeisers, jaarlijkse betalingen, eigen risico inzake de ziektekostenverzekering, etc. Wanneer u dit budgetplan ontvangt moet u dit goed controleren. Eventuele wijzigingen kunnen vermeld worden. Tevens ontvangt u van ons een overeenkomst. Lees deze eerst goed door, als u deze samen met het budgetplan getekend retour stuurt.

Als wij uw budgetplan, overeenkomst en machtigingen hebben ontvangen, gaan wij een beheerrekening voor u aanvragen. Wanneer dit rekeningnummer bekend is, gaan wij de machtigingen naar uw werkgever/uitkeringsinstantie en belastingdienst versturen. Mocht u willen dat uw werkgever niet geïnformeerd wordt is dit ook mogelijk en gaan wij u verzoeken uw eigen inkomen door te storten.

Doorgaans krijgt u van uw werkgever/uitkeringsinstantie en belastingdienst bericht dat uw rekeningnummer is gewijzigd. Dit zal dan de start van het inkomensbeheer betekenen.

Waar moet u op letten?

  • Uw privérekening mag geen roodstand hebben, of een mogelijkheid hiertoe.
  • Alle automatische incasso’s dient u stop te zetten.
  • Acceptgiro’s zult u blijven ontvangen, deze dient u maandelijks naar Lage Landen Bewindvoering op te sturen.
  • Wijzigingen in uw inkomen en/of vaste lasten dient u schriftelijk aan ons door te geven.