Bewindvoering

Over bewindvoering

Bewindvoering is bedoeld voor mensen die door hun lichamelijke of geestelijke toestand tijdelijk of blijvend niet in staat zijn om hun financiële belangen te behartigen en voor mensen die problematische schulden hebben. Een belangrijk uitgangspunt bij bewindvoering is het zorgen voor financiële rust en stabiliteit.

Taken bewindvoerder

Werkzaamheden tijdens intake:

 • Aanvragen bewindvoering en bijstaan van de zitting.
 • In kaart brengen van vermogen, inkomsten, uitgaven, schulden en vorderingen.
 • Aanvragen inkomsten (toeslagen, uitkering, bijzondere bijstand).
 • Aanvragen of stopzetten Persoon Gebonden Budget (PGB).
 • Beschrijven van de boedel.

Voor een uitgebreider uitleg

Neem snel contact met ons op. Wij zijn bereid om u snel te helpen.

In detail…

Taken tijdens bewind:

 • Belastingaangifte box 1 (indien u het betreffende jaar uiterlijk 1 februari onderbewind bent gesteld).
 • Aanvragen toeslagen.
 • Aanvragen uitkering.
 • Aanvragen bijzondere bijstand.
 • Aanvragen van eventuele kwijtschelding voor lokale belastingen.
 • Indienen aanvraag AWBZ
 • Afsluiten van verzekeringen.
 • Contacten met diverse instellingen.
 • Doorbetalen van de vaste lasten (mits uw budget dit toelaat).
 • Behandelen van de post.
 • Jaarlijkse verslaglegging aan de rechtbank (rekening en verantwoording).


Niet tot gewone taken tijdens bewind behoren:

 • Bewind bij ondernemersactiviteiten.
 • Hulp bij ingewikkelde nalatenschap waarin rechthebbende gemachtigd is.
 • Ontruiming van de woning voorkomen.
 • Belastingaangifte box 2 en 3.
 • Frequent naar zitting kantonrechter (afhankelijk van afstand).
 • Bijwonen WNSP zitting.
 • Aangifte inbraak, mishandeling.
 • Beheer van Persoon Gebonden Budget (PGB).


Handelingen die de bewindvoerder niet mag verrichten:

 • Handelingen met betrekking tot de persoon.
 • Persoonlijke voorwerpen vervreemden.

 
Wat verwachten wij van u:

 • De ontvangen post doorsturen naar ons.
 • Informeren over alle zaken die van belang zijn.
 • Wijzigingen doorgeven.
 • Eventuele ontvangen inkomsten doorstorten naar de beheerrekening.